Kullanım Şartları

1. Şartlar


Bu web sitesine erişerek, bunlara bağlı kalmayı kabul etmiş olursunuz
web sitesi Kullanım Koşulları, yürürlükteki tüm yasa ve yönetmelikler,
ve geçerli tüm yerel yönetmeliklere uygunluktan sorumlu olduğunuzu kabul edin
yasaları. Bu koşullardan herhangi birini kabul etmiyorsanız,
bu siteyi kullanarak veya bu siteye erişerek. Bu web sitesinde yer alan malzemeler
yürürlükteki telif hakkı ve ticari marka kanunu ile korunmaktadır.


2. Kullanım Lisansı


 1. Malzemelerin bir kopyasını geçici olarak indirme izni verilir
  (bilgi veya yazılım) Plusyemektarifleri web sitesinde kişisel,
  yalnızca ticari olmayan geçici görüntüleme. Bu bir lisans verilmesi,
  unvan devri değildir ve bu lisans kapsamında şunları yapamazsınız:

  1. malzemeleri değiştirin veya kopyalayın;
  2. malzemeleri herhangi bir ticari amaçla veya herhangi bir kamusal gösterim için (ticari veya ticari olmayan) kullanın;
  3. Plusyemektarifleri web sitesinde bulunan herhangi bir yazılımı kaynak koduna dönüştürmeye veya tersine mühendislik yapmaya çalışın;
  4. materyallerin telif hakkı veya diğer tescilli gösterimlerini kaldırmak; veya
  5. malzemeleri başka bir kişiye aktarın veya malzemeleri başka bir sunucuya “yansıtın”.  6. Bu kısıtlamalardan herhangi birini ihlal ederseniz bu lisans otomatik olarak feshedilir ve herhangi bir zamanda Plusyemektarifleri tarafından feshedilebilir. Bu materyalleri görüntülemeniz sona erdikten veya bu lisansın sona ermesi üzerine, elinizde bulunan elektronik veya basılı formatta indirilmiş materyalleri imha etmeniz gerekir.


   3. Sorumluluk Reddi Beyanı


   1. Plusyemektarifleri web sitesindeki materyaller “olduğu gibi” sunulmaktadır. Plusyemektarifleri, açık veya zımni hiçbir garanti vermemekte ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, zımni garantiler veya satılabilirlik koşulları, belirli bir amaca uygunluk veya fikri mülkiyet ihlallerinin veya diğer hak ihlallerinin ihlali dahil olmak üzere diğer tüm garantileri reddeder ve reddeder. Ayrıca, Plusyemektarifleri, İnternet web sitesinde veya bu tür materyallerle veya bu siteyle bağlantılı herhangi bir siteyle ilgili olarak materyallerin kullanımının doğruluğu, olası sonuçları veya güvenilirliği hakkında herhangi bir beyanda bulunmaz veya herhangi bir beyanda bulunmaz.


    4. Sınırlamalar


    Plusyemektarifleri veya tedarikçileri hiçbir durumda Plusyemektarifleri’nin internet sitesindeki materyallerin kullanımından veya kullanılamamasından kaynaklanan herhangi bir zarardan (bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, veri veya kar kaybından veya iş kesintisi nedeniyle) sorumlu tutulamaz, Plusyemektarifleri veya Plusyemektarifleri yetkili temsilcisine sözlü olarak zarar verilmesi ihtimali sözlü veya yazılı olarak bildirilmiş olsa bile. Bazı yargı bölgeleri zımni garantiler veya dolaylı ya da arızi zararlar için sorumluluk sınırlamalarına izin vermediğinden, bu sınırlamalar sizin için geçerli olmayabilir.


    5. Düzeltmeler ve Hatalar


    Plusyemektarifleri web sitesinde görünen materyaller teknik, tipografik veya fotoğrafik hataları içerebilir. Plusyemektarifleri, web sitesindeki herhangi bir materyalin doğru, eksiksiz veya güncel olduğunu garanti etmez. Plusyemektarifleri, web sitesinde yer alan materyallerde herhangi bir zamanda bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapabilir. Bununla birlikte, Plusyemektarifleri malzemeleri güncellemek için herhangi bir taahhütte bulunmaz.


    6. Bağlantılar


    Plusyemektarifleri, internet web sitesine bağlı sitelerin tümünü incelememiştir ve bu tür bağlantılı sitelerin içeriğinden sorumlu değildir. Herhangi bir bağlantının eklenmesi, sitenin Plusyemektarifleri tarafından onaylandığı anlamına gelmez. Bu tür bağlantılı web sitelerinin kullanımı kullanıcının sorumluluğundadır.


    7. Site Kullanım Şartları Değişiklikleri


    Plusyemektarifleri, web sitesi için bu kullanım koşullarını istediği zaman bildirimde bulunmaksızın değiştirebilir. Bu web sitesini kullanarak, bu Kullanım Şartları ve Koşullarının o zamanki geçerli sürümüne tabi olmayı kabul etmiş olursunuz.


    8. Geçerli Kanun


    Plusyemektarifleri’nin web sitesi ile ilgili herhangi bir iddia, yasa hükümleri çatışması dikkate alınmaksızın Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabidir.


    Bir Web Sitesinin Kullanımı için Geçerli Genel Hüküm ve Koşullar.


    Gizlilik Politikası


    Gizliliğiniz bizim için çok önemlidir. Bu doğrultuda, kişisel bilgileri nasıl topladığımızı, kullandığımızı, iletişim kurduğumuzu, ifşa ettiğimizi ve kullandığımızı anlamanız için bu Politikayı geliştirdik. Aşağıda gizlilik politikamız açıklanmaktadır.    • Kişisel bilgilerin toplanmasından önce veya bu sırada bilgilerin toplanma amaçlarını belirleyeceğiz.


    • Kişisel bilgileri, yalnızca ilgili tarafın onayını almak amacıyla ve diğer uyumlu amaçlarla, ilgili bireyin onayını almadıkça veya yasaların gerektirdiği şekilde toplayıp kullanacağız.


    • Kişisel bilgileri yalnızca bu amaçların yerine getirilmesi için gerekli olduğu sürece saklayacağız.

     PRATİK YEMEK TARİFİ
     PRATİK TARİFLER